Info om klubben

Om klubben


Glostrup Karate Klub, Yujo-Kai, er en atypisk karateklub, lavet af en familie for familier.

Yujo-kai betyder, ”hvor vennerne samles”, og målgruppen er primært børn og unge mellem 10 og 25 år, samt deres nærmeste familie - forældre, søskende, fætre, kusiner, venner, onkler, tanter og "bonus-famlier" - men alle aldre er naturligvis velkomne.


Der undervises i traditionel Shotokan-karate, men efter moderne, pædagogiske principper, og ud fra den holdning at karate er for alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund, særlige udfordringer eller social status.


Træningen er både fysisk og mental med vægten på selvforsvar, kropskontrol, vedholdenhed, disciplin, gensidig respekt, loyalitet og en ikke-voldelig adfærd – sammenfattet i de 5 grundregler – "Dojo-kun")


Målet er - gennem træning - at skabe relationer, fællesskaber og et mangfoldigt miljø, hvor hver enkelt trygt kan udvikle sig på eget niveau, som bredde-, motionist- eller eliteudøver.

Men traditionel karate er langt mere end det, - det er en livsstil, og erfaringerne viser, at det også er god terapi for børn med selvværds- og koordinationsproblemer - og så har den en positiv indvirkning på ”mobbeofre.”


Glostrup Karateklub giver et sted at være, til dem der ikke føler sig hjemme i skolen, fritiden mm.
Et sted hvor tankerne kan komme på hylden, og man kan blive kreativ - med sig selv - i sin helt egen træning.
Yujo-Kai blev også i 2015 kåret som årets karateklub hvilket vi er meget beæret og taknemlige for.


Stifterne af klubben er ægteparret Anne og Walther Kjøng, der i fællesskab har trænet og instrueret børn, unge og seniorer i karate siden 1973.

unsplash