Ninja-spirerne

Ninja-spire holdet er hovedsageligt for søskende til medlemmer og børn af medlemmer


Træningen af Ninja-spirerne er karate-leg for de 7 til 9-årige, og træningen forbereder børnene til den senere holdtræning, som generelt starter, når man er 10 år. De trænes i at holde fokus, at forstå principperne i karatens og den asiatiske kulturs disciplin og hierarki.


Der indøves bl.a. cirkulære bevægelser, reaktionsøvelser, karate-dødbold og koordinationslege, og børnene introduceres for karaten og dens særlige omgangsformer og værdier.


Ninja-spirerne gradueres ikke, for deres træning er udelukkende ment som udvikling af koordination, koncentration og grundprincipper i karaten med plads til både leg og alvor.


Forældre og børn kan ikke træne sammen på Ninjaspire holdet.

Forældre og børn kan først træne sammen på de rigtige hold fra 10 år


Der er pt så lang venteliste til Ninjaspire-holdet, at ventetiden kan være op til 12 mdr. Årsagen er, at Ninja-spireholdet er oprettet til søskende og børn af trænende medlemmer. Klubben har ikke ressourcer til at imødekomme den meget store interesse for holdet, og da klubben prioriterer kvalitet frem for kvantitet, er der kun ledige pladser ved udmeldelse eller oprykning til de rigtige hold.


Hvis man ønsker at få sit barn på venteliste, kan man sende en mail til klubben med angivelse af navn, fødselsdag og information om barnets eventuelle relationer til klubben


Kontakt klubben

Brug gerne vores kontaktformular eller i hastetilfælde:

Telefon: 60777695

Email: glostrupkarateklub@gmail.com

Kontonr. 3138 3322191189 (Danske Bank)


Personlig henvendelse

Søndervanghallen, Florasvej 2, 2600 Glostrup

(Se træningstider for personlig henvendelse)


Copyright @ All rights reserved

Forbund mv.

Yujo-Kai er medlem af Dansk Karate Forbund og verdensforbundet Shotokan Karate International Federation’s danske afdeling og nyder dermed godt af uddannelse og instruktørbistand, som sikrer eleverne og klubben en god udvikling.


Det nære

Vi vil også gerne deltage i det lokale idrætsliv og er derfor også medlem af Glostrup Samvirkende Idrætsforeninger.